Welkom

Psychiatrische Zorg in de Thuissituatie De Monding richt zich tot alle betrokkenen bij de zorg in de thuissituatie aan personen met een langdurige psychiatrische problematiek.

Psychiatrische Zorg in de Thuissituatie (PZT) is gericht op maximale rehabilitatie.

De Monding treedt adviserend en coachend op bij vragen van (reeds) betrokken hulpverleners.

De Monding streeft daarbij naar een actieve participatie van de cliënt en een nauwe samenwerking met de directe omgeving van de cliënt en ondersteunt waar nodig.

PZT helpt de cliënt op een efficiënte wijze gebruik te maken van het opname- en hulpverleningsaanbod, steeds na overleg met de behandelende arts.

 

Plan