Initiatiefnemers

De Monding kwam tot stand vanuit het Samenwerkingsverband Sociale Psychiatrie dat in 1998 vorm kreeg in een Convenant tussen diverse Dendermondse voorzieningen:
 

  • CGGZ De Drie Stromen - Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg
  • PAAZ (psychiatrische afdeling) - Sint-Blasius Ziekenhuis Dendermonde
  • GGZ Waas en Dender - Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg
  • 't Dak-Teledienst - Centrum Algemeen Welzijswerk

Dit samenwerkingsverband had tot doel sociaal psychiatrische voorzieningen in de regio uit te bouwen, met name een dagactiviteitencentrum (De Loft) en psychiatrische thuiszorg (De Monding). Voor de toekomst werd ook gedacht aan Beschut Wonen.

Er zijn nauwe contacten met de DEELSEL Dendermonde en het Wit-Gele Kruis is mede als partner bij de Monding betrokken.

Met de opstart van een nieuw initiatief beschut wonen (IBW Pro Mente Dendermonde) werd het samenwerkingsverband aanzienlijk versterkt.
In 2012 maakte Pro Mente de aansluiting binnen de stuurgroep van PZT De Monding.

Sinds 2013 is de Monding officieel erkend als individueel federaal project PZT.