Werkwijze

De Monding werkt met een multidisciplinair team dat met zijn know how afgestemd is op personen met een langdurige psychiatrische problematiek.

Overleg en samenwerking is de hoeksteen van onze werking. Prioriteit wordt gegeven aan contacten met reeds aanwezige zorginstanties zoals huisartsen, thuiszorgorganisaties, mutualiteiten, O.C.M.W.'s, e.a.

Het team van De Monding neemt een coachende en/of coördinerende rol op die indien nodig kan aangevuld worden met (tijdelijke) directe cliëntcontacten onder de vorm van een huisbezoek.